Logo ontwerp

De Chinezen beweren het al eeuwenlang: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”, terwijl Shakespeare zich afvroeg “What’s in a name?” Dacht hij misschien ook al aan een logo?

Een logo is een teken waaraan je een organisatie of een product herkent.
Het heeft veelal een betekenis die kenmerkend is voor die organisatie of dat product.
Andere woorden hiervoor zijn: beeldmerk of embleem, en maken soms deel uit van een totale huisstijl.
Een huisstijl kenmerkt zich weer door vorm, kleur en typografie waaraan een bedrijf eveneens herkenbaar is.

De twee – logo en huisstijl – kunnen soms los staan van elkaar, maar vormen meestal één geheel.
Het alledaagse leven is vol van beeldmerken en vormt een significant onderdeel van onze non-verbale communicatie.
Mensen lezen steeds minder, maar denken vaker in symbolen. Een goed voorbeeld hiervan is de inrichting van de icoontjes op het bureaublad van uw PC.

Een logo wordt meestal verbonden met een imago. Iets wat een natuurvriendelijk imago moet uitstralen, zal in de regel kleuren en vormen bevatten welke appelleren aan de natuur, en waarbij ons brein direct een link legt tussen beiden. Een goed ontworpen logo en een consistent gebruik ervan creëert een hoge herinneringswaarde, ook wanneer er slechts een deel van zichtbaar is.

Voor het ontwerp van een effectief logo kunt u eveneens bij ons terecht. Dat een logo tevens een naam kan bevatten zal u duidelijk zijn wanneer u zoekt naar een ontwerpbureau van naam… Gravilux Reclamebegeleiding!